News Brief

27 April 2023

Infinite begins work on Kenfig industrial estate’s local energy centre

As part of Infinite’s Local Energy Centre project, the foundations have been laid for a wind turbine at the Kenfig industrial estate, Margam. The EWT DW61 turbine will predominantly supply John Pye Auctions.  The Centre’s 22kW roof solar component will be installed later this month at the premises leading speciality mineral salts manufacturer, Celtic Chemicals.

Fel rhan o brosiect Canolfan Ynni Lleol, mae sylfeini twrbin gwynt wedi eu gosod ar Ystâd Ddiwydiannol Cynffig, Margam.  Bydd y tyrbin EWT DW61 yn cyflenwi John Pye Auctions yn bennaf. Bydd cydran solar tô 22kW y Ganolfan yn cael ei osod yn ddiweddarach y mis hwn ar safle’r gwneuthurwr halwynau mwynau arbenigol blaenllaw, Celtic Chemicals.