Infinite | Prosiect GSCS Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)
1290
page-template-default,page,page-id-1290,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Prosiect GSCS Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)

Cynhyrchu, Storio, Defnyddio, Cyflenwi

Mae Infinite Renewables Group (IRGL) wedi sicrhau cyllid i ddatblygu canolfannau ynni adnewyddadwy arloesol i gynnig trydan rhatach a gwyrddach i gymunedau busnes yng Nghymru. Caiff hyn ei gyflawni drwy integreiddio technolegau cynhyrchu adnewyddadwy â dull storio batris ar draws rhwydwaith micro-grid. Gelwir y canolfannau ynni lleol hyn yn brosiect ‘GSCS’ – Cynhyrchu, Storio, Defnyddio, Cyflenwi.

Mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) wedi dyrannu £8.9 miliwn mewn cyllid grant i IRGL adeiladu hyd at saith cynllun canolfan ynni leol yn Ne a Gorllewin Cymru, gan gynnwys y Cymoedd, i ddarparu ynni carbon isel ac adnewyddadwy i’r cymunedau diwydiannol lleol.

Bydd pob cynllun canolfan ynni â chymysgedd o dechnolegau sy’n cynnwys tyrbinau gwynt, systemau solar ffotofoltäig, gwres a phŵer cyfunedig a storio batris, yn gysylltiedig â phob cymuned trwy rwydwaith preifat. Cyfanswm gwariant cyfalaf y cynlluniau yw £14.4 miliwn gydag £8.9 miliwn yn cael ei ddarparu gan ERDF gydag arian cyfatebol, sef £5.5 miliwn (38 y cant o gyfanswm y gwariant cyfalaf), yn cael ei ddarparu gan Albion Community Power, sef ei bartner cyllido.

Mae IRGL wedi nodi’r defnyddwyr ynni-ddwys sy’n gweithredu ym mhob un o leoliadau arfaethedig y canolfannau ynni. Y prif ddefnyddwyr ynni uchel hyn yn y lleoliadau diwydiannol yw llwyth sylfaen pob canolfan ynni, gyda’r gallu i ddefnyddio’r holl wres a phŵer a gynhyrchir yn ystod cam 1 pob datblygiad. Mae gan bob canolfan ynni’r potensial i ehangu er mwyn cyfateb i’r defnydd cymunedol yn ystod camau eraill 2, 3 a 4 y datblygiadau.

Mae IRG wedi nodi’r defnyddwyr ynni-ddwys sy’n gweithredu ym mhob un o leoliadau arfaethedig y canolfannau ynni. Y prif ddefnyddwyr ynni uchel hyn yw llwyth sylfaen pob canolfan ynni leol GSCS, gyda’r gallu i ddefnyddio’r holl wres a phŵer a gynhyrchir yn ystod cam 1 pob datblygiad canolfan ynni leol. Mae gan bob canolfan ynni’r potensial i ehangu er mwyn cyfateb i’r defnydd cymunedol yn ystod camau eraill 2, 3 a 4 y datblygiad canolfannau ynni.

Albion Community Power sy’n buddsoddi cyfanswm y cyllid, sef £5.5 miliwn i’r prosiectau gael eu cyflawni dros y pedair blynedd nesaf.

Meddai Marco Yu, Cyfarwyddwr Buddsoddi, Albion Capital:

 

“Mae gan Albion Community Power brofiad helaeth mewn ynni adnewyddadwy lleol ar draws y DU ym maes gwynt, systemau solar ffotofoltäig, ynni dŵr a bio-nwy. Mae ACP yn gyffrous ei fod yn gweithio gydag IRG ac ERDF ar brosiect GSCS a allai ddarparu pŵer rhatach a gwyrddach i fusnesau lleol yng Nghymru.”

GS Yuasa yn gyd-fuddiolwr o brosiect GSCS ac yn cyflenwi’r system batris cemeg ddeuol ar gyfer y canolfannau ynni o’i ffatri yng Nglynebwy.

Meddai Peter Stevenson, GS Yuasa:

 

‘Mae GS Yuasa Europe yn falch o fod yn gweithio gyda’r rhaglen gyffrous hon i ddarparu micro-gridiau ynni adnewyddadwy ymarferol, yn agos at ein pencadlys Ewropeaidd yn Ne Cymru. Mae GYEUR yn is-gwmni o GS Yuasa Corporation, sy’n un o’r cyflenwyr mwyaf yn y byd ar gyfer systemau batris aildrydanadwy. Mae gan y cwmni fwy na 100 mlynedd o brofiad ym maes gweithgynhyrchu batris asid plwm ac mae hefyd wedi arloesi wrth gynhyrchu celloedd ïon lithiwm diwydiannol, graddfa fawr ers 1993. Ar hyn o bryd, mae GYC yn sefydlu’r system batris fwyaf yn y byd, mewn safle yn Japan, â chapasiti 720MWh. Mae’r prosiectau a ariennir gan ERDF ar hyn o bryd wedi galluogi tîm GSCS i gyfuno cryfderau batris asid plwm, megis y rhai a gynhyrchir yng Nghymru, â chelloedd ïon lithiwm i greu datrysiad cemeg ddeuol unigryw sy’n cyfuno’r gorau o ran gwydnwch, effeithlonrwydd a chynaliadwyedd mewn un system.’ 

 

Cynllun 1 Canolfan Ynni Leol GSCS

Y Bathdy Brenhinol, Parc Busnes Llantrisant, Pont-y-clun 

Cynllun 2 Canolfan Ynni Leol GSCS

LCR Capacitors, Uned 18 , Ystâd Ddiwydiannol Rasa, Glynebwy

Yn dod yn fuan

Cynllun 3 Canolfan Ynni Leol GSCS

Ystâd Ddiwydiannol Pengarnddu, Merthyr Tudful

Yn dod yn fuan

Cynllun 4 Canolfan Ynni Leol GSCS

Safle Tirlenwi Nant-y-Gwyddon, Heol Nant-y-Gwyddon, Y Gelli

Yn dod yn fuan

Cynllun 5 Canolfan Ynni Leol GSCS

Parc Bwyd Sir Benfro, Hwlffordd

Yn dod yn fuan

Cynllun 6 Canolfan Ynni Leol GSCS

Parc Bwyd Cross Hands, Cross Hands, Llanelli

Yn dod yn fuan

Cynllun 7 Canolfan Ynni Leol GSCS (Wrth gefn)

Ystâd Ddiwydiannol Cynffig, Margam, Port Talbot

Yn dod yn fuan

Cynllun 8 Canolfan Ynni Leol GSCS (Wrth gefn)

Safle Tirlenwi Silent Valley, Cwm, Glynebwy

Yn dod yn fuan