Infinite | Parc Busnes Llantrisant
1327
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1327,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Parc Busnes Llantrisant

Cynhyrchu, Storio, Defnyddio, Cyflenwi

Prosiect a Ariennir trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
Cynllun 1 Canolfan Ynni Leol GSCS
Y Bathdy Brenhinol, Parc Busnes Llantrisant

CEFNDIR

Mae Infinite Renewables Group Ltd (IRGL) wedi sicrhau cyllid i ddatblygu canolfannau ynni arloesol i gynnig ynni adnewyddadwy a gwyrddach i gymunedau busnes yng Nghymru, gan integreiddio technolegau cynhyrchu adnewyddadwy a charbon isel â dull storio batris ar draws rhwydwaith micro-grid. Gelwir y canolfannau ynni lleol hyn yn brosiect GSCS (Cynhyrchu, Storio, Defnyddio, Cyflenwi).

 

Mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) wedi dyrannu £8.9 miliwn mewn cyllid grant i IRGL adeiladu hyd at saith cynllun canolfan ynni leol yn Ne a Gorllewin Cymru, gan gynnwys y Cymoedd, i ddarparu ynni carbon isel ac adnewyddadwy i’r cymunedau diwydiannol lleol.

Bydd pob cynllun canolfan ynni â chymysgedd o dechnolegau sy’n cynnwys tyrbinau gwynt, systemau solar ffotofoltäig, Gwres a Phŵer Cyfunedig a storio batris, yn gysylltiedig â phob cymuned trwy rwydwaith preifat. Cyfanswm gwariant cyfalaf y cynlluniau yw £14.4 miliwn gydag £8.9 miliwn yn cael ei ddarparu gan ERDF gyda £5.5 miliwn (38 y cant o gyfanswm y gwariant cyfalaf) mewn arian cyfatebol gan Albion Community Power, ei bartner cyllido.

Mae IRGL wedi nodi’r defnyddwyr ynni-ddwys sy’n gweithredu ym mhob un o leoliadau arfaethedig y canolfannau ynni. Y prif ddefnyddwyr ynni uchel hyn yn y lleoliadau diwydiannol yw llwyth sylfaen pob canolfan ynni, gyda’r gallu i ddefnyddio’r holl wres a phŵer a gynhyrchir yn ystod cam 1 pob datblygiad. Mae gan bob canolfan ynni’r potensial i ehangu er mwyn cyfateb i’r defnydd cymunedol yn ystod camau eraill 2, 3 a 4 y datblygiadau.

Derbyniwyd Parc Busnes Llantrisant fel un o safleoedd arfaethedig y Prosiect ERDF, gyda’r Bathdy Brenhinol wedi’i nodi fel y prif ddefnyddiwr ynni-ddwys ar gyfer cam 1 y datblygiad canolfannau ynni.

CYNNIG CANOLFAN YNNI LEOL

Y cynnig yw adeiladu canolfan ynni leol ar y tir ger y Bathdy Brenhinol a chyflenwi gwres a phŵer ‘dros y ffens’ i safle’r Bathdy Brenhinol. Byddai’r gwaith gosod canolfannau ynni’n cynnwys y canlynol:-

 

  • ADEPT/Rheoli Pŵer Canolfannau Ynni
  • Micro grid
  • Rhwydwaith gwres
  • Uned Gwres a Phŵer Cyfunedig 2 MW
  • Storio batris 8 MW
  • Systemau solar ffotofoltäig > 2 MW ar y tir

 

Caiff y ganolfan ynni leol ei hariannu’n llawn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a chaiff arian cyfatebol ei ddarparu gan Albion Community Power.

THE ROYAL MINT

Dywedodd Karl Rigby, Rheolwr Ynni a Thrydanol yn y Bathdy Brenhinol, y canlynol am y prosiect arfaethedig:

 

“Er mwyn cyflawni ein nodau cynaliadwyedd yn y Bathdy Brenhinol, yr unig opsiwn oedd gennym oedd croesawu newid ac addasu i’r defnydd o dechnoleg, gan leihau costau ynni a’n hôl-troed carbon. Gan weithio gyda phartner lleol, megis IRGL, mae gennym yr hyder a’r diogelwch y bydd ein gofynion ynni’n cael eu diwallu heb boeni am adfyd a ddaw o farchnadoedd ynni anwadal yn y dyfodol. Dyma bartneriaeth gyffrous sy’n ychwanegu at ein llwyddiant diweddar gyda Delilah. Rydym wrth ein boddau ein bod yn cydweithredu ymhellach â’r Ganolfan Ynni Leol i gefnogi dyfodol cynaliadwy i ni a’n cymdogion.”

ANFONWCH YMHOLIAD ATOM AM Y CYNLLUN ERDF HWN

SITE IMAGES

GSCS Energy Centre
Energy Centre Location

Contact us now for a free quote on your project